dijous, 23 de febrer de 2012

PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER: ORDRE DEL DIA

Avui tenim la nostra cita mensual inaludible amb els que guien (vés a saber cap a on) la nosotra ciutat, un nou ple ordinari. Aquells que hi aneu, no oblideu les crispetes. Aquí teniu l'ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES
DELEGATS

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA
CA N'ALTIMIRA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

4.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS (EXP. 154/2003/020)

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

7.- MOCIÓ PRESENTADA PER ELS VERDS-OPCIÓ VERDA I ASSUMIDA PELS GRUPS
MUNICIPALS DEL PSC-PM I ICV-EUIA- E PEL FOMENT DE LES ENERGIES
RENOVABLES (EXP. 98-2012-0000013)

8.- MOCIÓ PRESENTADA PER UGT I CCOO I ASSUMIDA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PSC-PM, ICV-EUIA-E, CXC I ERC-AM EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL
IMPOSADA PEL GOVERN DE L'ESTAT (EXP. 98-2012-0000012)

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER FIXAR LES CONDICIONS
D'ACCÉS A LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 346.500 € PER A PERSONES AMB
DIFICULTATS ECONÒMIQUES (EXP. 98-2012-0000014)

10.- PRECS I PREGUNTES